ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.RICHI.BG – САЙТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ НА „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.RICHI.BG,
САЙТЪТ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ НА „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД

Сайтът за електронна търговия WWW.RICHI.BG е собственост на „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД с ЕИК 121847366 и адрес на управление гр. София, ул. Д. Хаджикоцев 92, МОЛ: Пламен Станойков

Сайтът WWW.RICHI.BG предлага възможност за закупуването на представените продукти, като те се доставят директно до клиента на посочения от него адрес. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите общи условия за ползване от първоначалното влизане в сайта до напускането му.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД предоставя стоки на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина WWW.RICHI.BG. Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона ПОРЪЧАЙ, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Потребителят/клиентът има право да използва сайта само за лични нетърговски цели.
1.2. След кликане на бутона „ПОРЪЧАЙ“, потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се в кошницата му. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Потвърждението се получава по електронна поща.
1.3. „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес.
1.4. Договорният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левa с ДДС.

II. ПРЕДЛАГАНА СТОКА
2.1. Стоката, която се предлага на WWW.RICHI.BG е произведена от „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД. Носи запазената й марка РИЧИ / RICHI.
2.2. Всеки модел има свой артикулен номер, който е обявен до снимката на модела.
2.3. Цветовете, в които се предлага съответният модел, са показани също до него, като предтавляват сканирани мостри на реалния материал (а не обработен чрез софтуер цвят). За точност цветовете имат номера като по този начин се цели да се избегне различното наименоване на един и същи цвят. „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД не носи отговорност за това как е настроен мониторът на клиента и как в следствие на това той вижда цвета.
2.4. Всеки артикул има отделна цена. Ако клиентът иска да комбинира горна с долна част, следва да поръча и двете части по отделно. Ако клиентът има нужда от различен размер за горна и долна част, това трябва да се упомене при поръчването на двата артикула.
2.5. Артикулите са оразмерени по буквената номерация, в съответствие с приетата българска номерация. За повече информация, сравнете с ръстовата таблица.

III. ДОСТАВКА
3.1. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, „ТЕРАКОМ 2002″ ЕООД се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента.“ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.
3.2. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД не носи отговорност за повреждането на тази стока. В случаите когато „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД потвърди поръчката и посочи конкретна дата за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и телефон при подаване на заявката, „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД не е обвързана от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.
3.2.1. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.
3.2.2. Куриерска фирма Speedy не се ангажира с услугата отваряне на пратката преди плащане.
3.2.3. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
3.3. Поръчки се обработват в следното работно време: от понеделник до петък от 09:00 до 17:00 ч. Поръчки, направени след 17:00 ч от понеделник до четвъртък, се обработват на следващата сутрин след 09:00 ч. Поръчки, направени след 17:00 ч в петък, се обработват в понеделник след 09:00 ч.

IV. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
Цените, посочени на сайта не включват транспортни разходи. Транспортът в рамките на Репубклика България се извършва от куриерска компания Speedy или Еконт. Цената, която потребителят/клиентът дължи за транспорт се определя спрямо ценоразписа на куриерска фирма Speedy.
Заплащането на цената на предлаганите продукти може да се извърши с наложен платеж или през ВПОС (ВИРТУАЛЕН ПОС), като не се съхраняват данни за използваните банкови карти. При плащане през ВПОС и наличие на обстоятелство за възстановяване на сума, възстановяването се извършва по картата, с която е направено съответното плащане.

V. ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНАТА СТОКА
5.1. Клиентът има право без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.
Връщането се допуска при следните условия:
• заявката за връщане на стоката е подадена писмено на посочения от „Тераком 2002“ ЕООД електронен адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 7 работни дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
• стоката е в добър търговски вид, не е употребявана, носена или увредена; стоката е в оригиналната си опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от „Тераком 2002“ ЕООД – фактура, касов бон, и др. документи;
• при получаване на върнатия артикул, „Тераком 2002“ ЕООД ще провери спазването на упоменатите условия и пълното им изпълнение. Едва след като „Тераком 2002“ ЕООД е в състояние да потвърди спазването на всички условия за връщане на стоката, „Тераком 2002“ ЕООД ще уведоми Клиента чрез имейл за приетото упражнено право на връщане. Съгласно разпоредбите на ЗЗП, „Тераком 2002“ ЕООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката. „Тераком 2002“ ЕООД не носи отговорност при забавяне на плащането по независещи от „Тераком 2002“ ЕООД причини.
5.2. „Тераком 2002“ ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.
5.3. Връщане на платени суми с наложен платеж:
При връщане на суми, платени с наложен платеж е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж.
Разходите по връщане на доставената стока до фирмата са за сметка на клиента.

VI. РЕКЛАМАЦИИ
6.1. При установено несъответствие на доставената стока с направената поръчка клиента има право да предяви рекламация в срок 7 работни дни от доставката й.
6.2. Рекламацията се предявява пред фирмата. За да бъде уважена, клиентът следва да приложи стоката по възможност в ненарушена опаковка, както и документите, които я придружават при доставката – касова бележка, фактура и др. документи, установяващи несъответствието на стоката.
6.3. В случай, че претенцията е основателна клиента може да избере начина на удовлетворяване на рекламацията – чрез замяната на стоката с нова, съответстваща на сключения договор за продажба или поправка/корекция, ако замяната е невъзможна.
6.4. Клиента няма право да претендира за възстановяване на заплатената от него сума или намаляване на цената, ако „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД се съгласи на удовлетворяване на рекламацията по някой от горните два начина.
6.5. Възстановяване на заплатени суми се извършва само в случай, че удовлетворяването на рекламацията е невъзможно по някой от начините, посочени в т. 6.3. от договора.
6.6. Рекламации се обслужват в срок от 30 работни дни.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА
7.1. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и да поръчва обявените стоки на Интернет магазина WWW.RICHI.BG.
7.2. Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.
7.3. Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата WWW.RICHI.BG.
7.4. Всеки потребител, независимо дали е клиент на „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД се задължава при ползване на услугите:
да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на Интернет магазина WWW.RICHI.BG.
да уведомява незабавно „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;
да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол („троянски коне“), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер;
да не извършва злоумишлени действия;
да обезщети „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;
7.4.а. Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА
8.1. „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.
8.2. „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на WWW.RICHI.BG.
8.3. „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД има право по всяко време, без уведомяване на потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на „ТЕРАКОМ 2002″ ЕООД да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.“ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез WWW.RICHI.BG. „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД след получаване на плащането, се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за качеството на всеки артикул преди да бъде изпратен.
8.4. „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД.
8.5. „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите Потребители/клиенти.
8.6. Информацията по предходния член може да бъде използвана от „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на посочения e-mail адрес. „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
8.7. „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД не е предвидила и не е била длъжна да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД.
8.8. „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

IX. ЛИЧНИ ДАННИ
9.1. „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД гарантира на своите потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общи условия. „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
9.1.1 „ТЕРАКОМ 2002″ ЕООД се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.“ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД е длъжна да предостави информацията по силата на закона.

X. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Търговската марка РИЧИ, съдържанието на този сайт, формата, текста, графиката, логото, бутоните, иконките, изображенията, аудио и видео файлове, цифрови изтегляния, компилации на данни и софтуер, са собственост на „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД и са защитени от законите на България, както и международните закони за авторското право и базите данни.
Всички материали, включени в този сайт (съдържание), са собственост на „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД.
Достъпът /използването на този сайт не дава на потребителя/клиента права за препродажба или търговско използване на този сайт или съдържанието му.
Потребителите/Клиентите нямат право да правят копие на този сайт или съдържанието му.

XI. ИЗМЕНЕНИЯ
Oбщите условия могат да бъдат променяни по всяко време от „ТЕРАКОМ 2002“ ЕООД, която има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството, като ги публикува в сайта.

XII. ТЕРМИНОЛОГИЯ
11.1. Под „Потребител/клиент“ се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата WWW.RICHI.BG на своя компютър.
11.2. Под „Поръчка“ се разбира избраната стока, начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.
11.3. Интернет магазина WWW.RICHI.BG е собственост на“ТЕРАКОМ 2002″ ЕООД.
11.4. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на“ТЕРАКОМ 2002″ ЕООД, съобразно българското законодателство.

„Тераком 2002“ ЕООД
Адрес по регистрация:
Гр. София, ул. Д. Хаджикоцев 92
ИН по ЗДДС: BG 121847366
МОЛ: Пламен Станойков

АДРЕС за кореспонденция с „Тераком 2002“ ЕООД:
гр. София 1000, ул. „Граф Игнатиев“ № 1, магазин РИЧИ
Телефон: 0887 746 737
E-mail: info@richi.bg